Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Υπεύθυνες Δηλώσεις Portable

Υπεύθυνες Δηλώσεις PortableTo πρόγραμμα αυτό σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία μιας υπεύθυνης δήλωσης και στην συνέχεια να την εκτυπώσετε. Παρέχεται ξεχωριστό αρχείο με τα στοιχεία του πολίτη ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές δηλώσεις χωρίς να απαιτείται ξανά πληκτρολόγηση. Δίνεται επίσης η δυνατότητα εφαρμογής διαφόρων φίλτρων στο αρχείο των πολιτών και των δηλώσεων.